Durft uw Goede Doel/museale/culturele/welzijnsinstelling de nalatensvraag te stellen?

In Nederland doen we altijd een beetje besmuikt over het stellen van de vraag: zou u overwegen om ons goede doel/organisatie na uw dood een deel van de erfenis na te laten?
Die gêne zit meestal bij de vrager en niet bij de ontvanger van de vraag. Het nalaten aan een organisatie die je een warm hart toedraagt is juist iets waar veel mensen, die soms al jarenlang een band hebben met een organisatie, in hun eigen hoofd wel over nadenken, alleen delen zij die gedachten vaak niet. Zelf over je testament beginnen, dat doe je nu ook weer niet zo snel.

Hoe zou je er als goede doel/organisatie toch eens rustig aandacht aan kunnen besteden?

• Nodig de Vrienden van de Vriendenstichting/grote gevers/ kleine gevers/medewerkers/vrijwilligers eens informeel uit, bijvoorbeeld voor een interessante lezing.
• Zorg dat de aanwezige medewerkers van de organisatie allen met het onderwerp bekend zijn en dat in ieder geval één medewerker (verder even te noemen: de ‘nalatenschap’ contactpersoon)veel van het onderwerp af weet en gedetailleerde informatie kan geven.
• Stel dan de vraag (iets van: ‘Zou u overwegen om ons goede doel/organisatie na uw dood een deel van de erfenis na te laten?’) op een geschikt rustig moment. Vertel dat er een contactpersoon binnen de organisatie is die veel weet over diverse structurele en ad-hoc schenkingsvormen waaronder nalatenschappen.
• Als iemand vervolgens bevestigend antwoordt, vraag dan of de betreffende ‘nalatenschap’ contactpersoon eens op een ander ogenblik verder met hem/haar mag praten.
• Maak duidelijk dat het voor uw organisatie heel belangrijk is dat er gekeken wordt naar de wensen van de gever rondom de gift. Wat is dé beweegreden, dé motivatie om na het leven de organisatie te steunen.
• Geef aan welk verschil de gever met zijn gift maakt!! Doe dit door duidelijk aan te geven wat deze toekomstige erfenis voor de organisatie betekent en sluit daarbij aan op de wensen van de gever. Wil de gever bijvoorbeeld een bijdrage voor toekomstige generaties, voor wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, welzijn, natuur, (im)materieel cultureel erfgoed en zo ja, op welke voorkeursgebieden.
• Maak het vervolgens heel concreet door projecten te beschrijven die over 1-15 jaar gaan lopen dus niet alleen op korte termijn. Wat zijn de toekomstige resultaten van deze projecten: bij welke/hoeveel mensen&kinderen, wanneer, waar precies, hoe en waarom?

Het hoort bij deze tijd om rustig en open over nalaten te kunnen spreken. Uit onderzoek blijkt dat met name vrouwen op leeftijd boven de 70, zonder kinderen vaak de Goede Doelen/museale, welzijns&culturele ondersteuners zijn. Verder is aangetoond dat niet alleen de puissant rijke mensen nalaten, maar vooral ook de mensen met een vermogen tussen de € 30.000,- en € 300.000,-. Een veel grotere groep dus dan veelal wordt aangenomen! Het biedt dus kansen om de mogelijkheden tot nalaten duidelijk aan alle warme betrokkenen van uw organisatie uiteen te zetten.

Doortje Londema & Pamela Bruin
www.bruinlondema.nl

Leave A Comment