Fondsenwerving strategie & uitvoering

Fondsenwerving is precisiewerk. Iedere opdrachtgever heeft immers zijn eigen behoeften en ambities.

Bruin&Londema Fondsenwerving Strategie en Uitvoering levert precisiewerk op het gebied van werven van geld voor projecten van opdrachtgevers. Iedere opdrachtgever heeft immers zijn eigen behoeften en ambities. We ondersteunen met onze kennis en ervaring diverse musea, culturele instellingen, Goede Doelen, maatschappelijke dienstverleners en zorg- en onderwijsinstellingen bij hun financiering van grote en kleine projecten. Dit doen we door de juiste geldgevers te enthousiasmeren en aan de organisatie te verbinden. Geldgevers waarmee jouw organisatie projecten – groot en klein – kan realiseren!

Geldgevers kunnen verschillende gezichten hebben. Denk aan (vermogens)fondsen, sponsors, donateurs, (bedrijfs)vriendenstichtingen, crowdfunding, schenkingen, nalatenschappen, subsidies van overheden en benefietevents.Onze uitdaging is deze geldgevers niet alleen voor de korte termijn, maar vooral duurzaam bij elkaar te brengen. Dat lukt als je de geldgever ook toegevoegde waarde biedt in de vorm van bedrijfsvoordeel, realisatie van doelstellingen, betrokkenheid of bijvoorbeeld tegemoetkoming aan inhoudelijke criteria en aandachtsgebieden. Wij werken er hard aan om alle geldgevers bij elkaar blijvend te mobiliseren en enthousiasmeren, voor henzelf èn als netwerk/community voor onze opdrachtgevers.

Projecten waar we voor werven lopen uiteen van een nieuwe entree tot en met een tentoonstelling , een andere manier van omgaan met cliënten en/of vrijwilligers/hulpverleners tot de aanschaf van een bijzonder object, een aanvulling op de collectie tot en met een bijzonder concept of een geheel andere publieksaanpak dan voorheen. Zo werken wij voor de Hortus botanicus Leiden, Museumpark Archeon, ruimtevaartmuseum Space Expo, De Oude Sterrewacht, het Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Universiteit Leiden en de maatschappelijk dienstverlener MaDi ZO & Diemen.Onze werkzaamheden variëren van het gehele fondsenwervingstraject tot het ontzorgen door alleen een bepaald deelgebied uit handen te nemen. Dat is iets wat we iedere keer weer samen met onze opdrachtgever overeenkomen.

We boeken mooie resultaten. Resultaten die musea en instellingen in staat stellen hun doelen vooral ook financieel te verwezenlijken. Het feit dat we een klein bureau zijn, maakt het ons mogelijk dicht bij de klant èn de partij waar de klant een gunst aan vraagt, te blijven. We kennen ze door en door.

Benieuwd wat we voor jullie kunnen doen; neem contact op en we komen graag eens op gesprek om meer over jullie organisatie te horen.

Tot ziens!

Pamela Bruin en Doortje Londema, Bruin & Londema

 

 

 

Een greep uit onze opdrachtgevers:

Portfolio Items