‘The Art of Ouderenzorg’

timthumbDe kersen op de (ouwe) taart!

Natuurlijk moet er worden bezuinigd; ook bij zorginstellingen voor ouderen. Vanaf 2015 gaat de AWBZ-zorg via gemeente of zorgverzekering lopen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. Hierdoor worden steeds meer eigen bijdragen van cliënten verwacht die het veelal niet kunnen betalen. Extra financiering is met name nodig voor buiten de AWBZ vallende zaken in de welzijns- en welbevindingssfeer zoals bijvoorbeeld een bewegingsruimte of stiltecentrum, de inrichting van het restaurant, investeringen in deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, maar ook kleinere uitgaven voor bijvoorbeeld de aanstaande Paasgroet of een groen lentebakje, het verjaardagskadootje, de duofiets, het dagje uit, de naaimachine of de 2e hands rolstoelbus. Dingen die het leven aangenamer en gemakkelijker, minder eenzaam en vooral gezellig maken: de kersen op de (ouwe) taart!

Maar waar andere partijen al langer bezig zijn met de overgang van subsidie-ontvangende partij naar commerciële fondsenaanvrager, zijn er binnen zorginstellingen voor ouderen andere zaken dan fondsenwerving voor ouderen die prioriteit hebben: voldoende handen aan het bed hebben en zorgen dat de basis aan (medische) zorg voor ouderen op kwaliteit is èn blijft.
Het is niet terecht dat zorginstellingen voor ouderen getroffen worden door bezuinigingen die de kwaliteit van de zorg kunnen aantasten. De zogeheten ‘Kersen op de (ouwe) taart’ zijn voor eigen financiering terwijl we eigenlijk allemaal weten dat eenzaamheidsverlaging, ontspanning, een helende omgeving, de uitdaging tot creativiteit etc een gunstig effect hebben op het ouderdomsproces en daarmee welzijn van ouderen. Er zijn diverse onderzoeken verricht die dit aantonen. En zeg nou zelf: geloof je niet dat dat zo is?!
Op de lange termijn zorgt deze overheidsvisie waarschijnlijk juist voor méér ziektekosten door een versnelling van het ouderdomsproces en daarmee een grotere gang naar de hoogste medische indicatie. Meer ziektekosten dus voor de overheid die juist zo graag wil bezuinigen!!
Deze kwetsbare ouderengroep die het fundament van onze samenleving heeft gelegd, verdient beter! Gelukkig zijn er steeds meer (vermogens) fondsen die dit ook zien en de ouderen de kersen op de ‘ouwe’ taart gunnen!

Benieuwd naar ons volgende bericht over het motiveren van vrijwilligers in de culturele en de zorgsector? Lees het binnenkort op dit blog!

Groeten, Paméla en Doortje

Leave A Comment