Wat doen we?

Fondsenwerving

Fondsenwerving is maatwerk. Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen behoeften en ambities. Bruin&Londema brengt samen met jou de behoeften van je organisatie in kaart en helpt je om hier een fondsenwervingsplan aan te koppelen. In nauw overleg onderzoeken we welke manier van fondsenwerving het beste past bij het project. Dit vormt de basis voor een succesvolle benadering waarmee we de juiste geldgevers overtuigen en bijeenbrengen. Geldgevers waarmee jouw organisatie projecten – groot en klein – kan realiseren!

Wij houden ons bezig met het hele spectrum van het bijeenbrengen van geldgevers. Dus zowel fondsenwerving via het aanschrijven van vermogensfondsen, het zoeken van passende sponsors, maar ook het werven van fondsen via crowdfunding, via benefietacties, via Vriendenstichtingen, grote&kleine gevers en via nalatenschappen. Onze werkzaamheden variëren van het gehele fondsenwervingstraject tot een bepaald deelgebied. Van het maken van een totaal fondsenwervingsplan tot alleen uitvoering, lobby en nazorg en alle werkzaamheden hier omheen.

Strategie en Uitvoering
Bruin&Londema kan jouw organisatie op verschillende manieren ondersteunen bij het ontwikkelen en het uitwerken van nieuwe fondsenwervingsprogramma’s die als doel hebben om geldgevers te overtuigen en bijeen te brengen. Zowel in strategie als in uitvoering.

Strategie

Strategische planvorming
Tijdens een werksessie bepalen we samen met de opdrachtgever de strategische kaders voor het op te zetten programma. We formuleren de doelstellingen van het nieuwe project en brengen (op hoofdlijnen) in kaart wat de doelstellingen, budgetten en planningen zijn: we maken het raamwerk voor de strategische planvorming.

Case for Support

Een goede Case for Support communiceert effectief de ambities en behoeftes van je organisatie. Het geeft een helder beeld van de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Voor Bruin&Londema is de Case for Support het totaalplan van en het basisdocument met alle relevante informatie van waaruit onder meer introductiebrieven, fondsenaanvragen, sponsorvoorstellen, presentaties voor major donors of hun intermediairs, crowdfundingsinitiatieven en donateursacties worden ontwikkeld.

Plan van aanpak

Ons plan van aanpak bestaat uit een uitgebreid rapport waarin tot in detail en stapsgewijs het wervingsprogramma omschreven staat dat je organisatie de komende tijd gaat uitvoeren. Bruin&Londema ontwikkelt een plan van aanpak in nauwe samenwerking met jouw organisatie.

Begeleiding

Om te garanderen dat we de planning zoals aangegeven in het plan van aanpak halen, voeren we regelmatig overleg met onze opdrachtgever en stellen we de coördinatie van activiteiten continu op scherp.

Opzetten fondsenwervingsprogramma’s
Bruin&Londema verzorgt de gehele coördinatie en uitvoering van je programma of campagne. We stellen gedetailleerde planningen op en verzorgen de aansturing van alle betrokken partijen. Je wordt volledig op de hoogte gehouden van het verloop van de voorbereidingen, zonder dat je er zelf veel tijd in hoeft te stoppen.

Uitvoering

Bruin&Londema werkt op maat. Dit geldt ook voor de uitvoerende werkzaamheden. We kunnen onder andere de volgende producten ontwikkelen:

Fondsenmonitor
Een fondsenmonitor als uitgangspunt voor verdere fondsenwerving. Bruin&Londema realiseert een overzicht van Europese, landelijke, regionale en lokale fondsen met contactpersonen en –gegevens die op hun beleid en uitgangspunten ‘matchen’ met projecten. In deze fondsenmonitor zullen ook vele zogenaamde slapende fondsen staan die niet in het fondsenboek en op de fondsen cd staan vermeld.

Prospectresearch
Bruin&Londema stelt profielen op van major donors, donateurs en/of andere belanghebbenden die inzicht geven in de raakvlakken met de organisatie en/of doelstellingen. Hierdoor vormen die een basis voor de succesvolle benadering van kleine en grote gevers.

(Bedrijfs)Vriendenprogramma
Als startpunt van friendraising kan Bruin&Londema voor je organisatie een (Bedrijfs)Vriendenprogramma ontwikkelen en opzetten.

Deeltrajecten binnen de fondsenwerving

Bijvoorbeeld:

  • introductiebrieven bij aanvragen
  • fondsenaanvragen
  • sponsorvoorstellen
  • presentaties voor major donors of hun intermediairs
  • het ‘geefproof’ maken van de website voor div geldgevers
  • begeleiding bij de instelling van een Comite van Aanbeveling
  • (eind)redactie van plannen zoals het strategisch, museaal plan of het projectplan
  • ontwikkeling van on- & offline content (bijvoorbeeld voor erfenissen & legaten, belastingvrij schenken etc.)
  • persberichten voor de betreffende projecten

Workshops

We organiseren regelmatig workshops op maat voor onze opdrachtgevers. Tijdens deze workshops delen we onze kennis en expertise met de cursisten. We hebben twee workshops die we regelmatig voor diverse opdrachtgevers geven. Dit zijn:

Workshop Sponsoring.

Deze workshop bestaat uit een ochtend en een praktisch middaggedeelte. De cursist leert in de ochtend de grondbeginselen van sponsoring zoals; wat is sponsoring en hoe werkt het, waarom sponsoren bedrijven eigenlijk, welke tegenprestaties kan ik bieden, hoe maak ik een sponsorplan en wat is de beste manier om met potentiële sponsors in gesprek te raken? In de middag gaat iedereen heel praktisch aan de slag op zoek naar sponsors. Deze workshop is geschikt voor zowel bestuurders, medewerkers als vrijwilligers.

Workshop Benefietevents

Deze workshop bestaat ook uit een ochtend en een middaggedeelte. Aan het einde van de dag heeft de cursist een flinke dosis praktijkervaring in het organiseren van een benefietevent. Verder weet je precies wat een benefiet is, hoe het werkt en kun je zelf een evenement organiseren of anderen mobiliseren en aanzetten tot actie voor de organisatie. Je weet verder haarfijn welke doelen je met het event gaat bereiken.

Deze workshops ‘gieten’ wij soms ook in een verkleinde versie. Bijvoorbeeld door de medewerkers van jouw organisatie, dit kunnen ook vrienden van een Vriendenstichting of vrijwilligers zijn,  tijdens een personeels/Vrienden/vrijwilligersbijeenkomst te leren hoe je sponsoring aanpakt en hoe je zelf een benefietevent ontwikkelt en organiseert. Een bijeenkomst met dit doel is met name geschikt voor actieve vrienden, vrijwilligers en donateurs die graag hun handen uit de mouwen steken voor de organisatie, maar niet zo goed weten hoe dit te doen.

Evenementen

The Art of The Event(s)
Events zijn er in alle soorten en maten, van klein en intiem tot groots en meeslepend, van een FEEST of feestje tot en met een strak geregisseerd event met inhoud, voor klein en groot, dik of dun of een combinatie, vanuit zakelijke perspectieven, voor de fun of een hoger doel of streven.

Bruin&Londema kan bogen op een ruime jarenlange eventservaring. Zo organiseren we voor onze opdrachtgevers regelmatig benefietevents omdat een succesvol evenement nu eenmaal geld voor een project genereert. Maar geld hoeft niet altijd de drijfveer te zijn voor het event. Soms wil een opdrachtgever zijn of haar Maatschappelijk Betrokken Ondernemen tonen via een event, een FEEST organiseren, een product en/of dienst lanceren of nieuwe ontwikkelingen uit de doeken doen. Dat doel of streven is aan de opdrachtgever. En natuurlijk denken we daar graag in mee. Als de eventsdoelen eenmaal vaststaan, werken we met de klant toe naar een succesvol event.

We kunnen onze handtekening zetten onder de opzet, de planning, de organisatie, uitvoering en nazorg van en voor het evenement. Onze eventervaring strekt zich uit van intieme kleinschalige events van  20/30 personen tot en met complexe, strak georganiseerde grootschalige events van 750/1000 personen. Daarnaast kan het event een FEEST of Feestje! zijn, een uitreiking van een prijs en/of award, een inhoudelijk congres of symposium, een beurs of een workshop of een combinatie daarvan.

We kunnen dit totaal aan activiteiten op ons nemen, maar uiteraard ook een onderdeel/onderdelen hiervan. We vinden alle facetten interessant, zowel op de ‘bijrijdersstoel’  zitten om de werkdruk binnen de organisatie te spreiden en extra handjes aan te bieden als om ‘in charge’ te zijn en het gehele event van A t/m Z tot een succes te maken. Die petten passen we allemaal met evenveel enthousiasme.

 

Benefietevents

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Events

Evenementen

 

The Art of The Event(s)

Benefietevents

Het kenmerk van het benefietevent is dat het geworven geld bestemd is voor het goede doel. Een benefiet kan een waardevolle aanvulling zijn van je fondsenwervingscampagne. Het kan net het laatste financiële gat dichten. Niet alleen kun je geld werven tijdens het benefiet, maar het is ook een heel persoonlijk middel waarmee je de relatie met vrienden, donateurs en vrijwilligers kunt verdiepen en nieuwe contacten kunt aangaan. Ook kun je met een benefiet extra zichtbaarheid bieden aan met name zakelijke relaties, aan sponsors  en je kunt de teamspirit van medewerkers een boost geven.

Een benefiet is voor iedere organisatie weer anders. Wij kunnen samen met je het event bedenken dat het beste bij jullie organisatie past. Een concert, een speciale lezing, een clinic, een autorally, een eigen sportfestijn, een benefietvoorstelling, een exclusief diner, een gala; of een intiem diner op een bijzondere locatie. Er zijn vele events te bedenken, groot en klein! We kunnen helpen met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van het benefiet, waarbij we je het hele traject uit handen kunnen nemen of een deel ervan.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Events

We organiseren Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) Events voor bedrijven die ondernemen met oog voor de maatschappij en de (directe) omgeving. Die als sociaal betrokken bedrijf hun ‘steen’  willen bijdragen aan de omgeving maar hiermee verder gaan dan een financiële donatie aan een goed doel of een instelling.

Deze events hebben als doel de opdrachtgever te helpen zijn of haar verantwoordelijkheid in de maatschappij concreet vorm te geven. In de vorm van een bijdrage waarmee de omgeving/ het goede doel of de Instelling verder komt. Bijvoorbeeld door de handen uit de mouwen te steken of te helpen met het leveren van kennis op het gebied van data, IT, techniek, productie, HR, coaching of communicatie, precies datgene waarin de opdrachtgever uitblinkt en waar het goede doel om staat te springen. Het mes snijdt aan twee kanten, het goede doel is geholpen en het levert jou gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers, (toekomstige) klanten en relaties op die trots zijn op het bedrijf en dit ook uitstralen. Ook het imago van aantrekkelijke werkgever krijgt een boost.

We ontwikkelen bijzondere, originele activiteiten en vooral programma’s die passen bij het bedrijf en de mensen die met het bedrijf te maken hebben.

Dagelijks zijn we in gesprek met musea, Goede Doelen en zorginstellingen. We weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Vanuit onze werkervaring voelen we haarfijn aan wat belangrijke topics zijn en waar we rekening mee moeten houden. We zien van dichtbij hoe waardevol de contacten en activiteiten kunnen zijn. Voor zowel de ontvangers als voor de medewerkers

Allerlei events uiteenlopend van doel/target opdrachtgever

Natuurlijk zijn er ook tal van events die niet als doel hebben geld voor een project(benefiet) te genereren en die niet het tonen van maatschappelijk betrokken ondernemen als doel hebben. Want dat doel of streven is aan de opdrachtgever zélf. En natuurlijk denken we daar ook graag in mee. Wil je vooral veel verkopen of juist alleen je verhaal doen, heb je iets te vieren of uit te reiken, wil je ontwikkelingen delen of praktijkervaringen op laten doen, je imago ‘neerzetten’ of nieuwe producten/diensten en/of mensen introduceren en wie wil je als bezoekers juist wel en juist niet ontvangen, wie passen er wel en juist niet bij jou als organisatie en bij je doel? De antwoorden op die vragen vormen de basis van het te ontwikkelen passende event. Als de eventsdoelen eenmaal vaststaan, werken we met de klant toe naar een succesvol event.

We kunnen onze handtekening zetten onder de opzet, de planning, de organisatie, uitvoering en nazorg voor het evenement. Onze eventervaring strekt zich uit van intieme kleinschalige events van  20/30 personen tot en met complexe, strak georganiseerde grootschalige events van 750/1000 personen. Daarnaast kan het event een FEEST of Feestje! zijn, een uitreiking van een prijs en/of award, een inhoudelijk congres of symposium, een beurs of een workshop of een combinatie daarvan.

Bruin&Londema Interim
Heb je tijdelijk behoefte aan een ervaren fondsenwerver of projectmanager? Voor bureau- of interim werkzaamheden. Bijvoorbeeld als een medewerker met verlof of ziek is, bij een groot project waar extra handen nodig zijn of als je een periode moet overbruggen tussen twee medewerkers. Ook dan kunnen we je goed van dienst zijn. Door onze ruime ervaring zijn we snel inzetbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kijk op Voor wie werken we? om te zien wat we allemaal voor onze opdrachtgevers doen.