Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers?

Workshop Benefietevents voor molenaars, bestuursleden en vrijwilligers van het molennetwerk Zuid-Holland, een programma van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Bruin&Londema heeft in nauwe samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland een Workshop Benefietevents ontwikkeld en georganiseerd voor molenaars, bestuursleden en vrijwilligers van het molennetwerk Zuid-Holland, een programma van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Vanwege een terugtredende overheid zien spelers in het molenveld dat zij tegenwoordig zelf meer financiële middelen moeten vinden om de molens in stand te houden. Het molennetwerk, biedt om die reden een Workshop Benefietevents aan. Passend bij wat molens zoal kunnen doen om meer maatschappelijk draagvlak en ook financiële middelen te verwerven. Het is een eendaagse praktische workshop waarbij de molenaars, bestuursleden en vrijwilligers

  • vertrouwd raken met benefietevents als specifieke methodiek;
  • inspiratie opdoen om zelf een benefietevent te organiseren en hiervoor maatschappelijk draagvlak te creëren;
  • de beschikking krijgen over een stappenplan om een succesvol benefietevent op te zetten; een event dat aansluit op van tevoren vastgestelde doelen en maximale resultaten .