Strategiebesprekingen, opstelling fondsenmonitor Oudste Stadsbibliotheek van Nederland & Bibliotheek Deventer

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers?

De Athenaeumbibliotheek – in het oude centrum van de boekenstad Deventer – maakt vanaf 1 januari 2016 deel uit van de Stichting Openbare Bibliotheek Deventer.

De Athenaeumbibliotheek uit 1560 is één van de oudste bibliotheken van West-Europa en daarmee de oudste stadsbibliotheek van Nederland! In 1560 kocht het Deventer stadsbestuur voor 102,5 goudgulden het boekenbezit van wijlen Jan Willemszoon Bruinvis (pastoor Phoconius). Nog datzelfde jaar gaf het bestuur opdracht om ‘voir dese Stadtsboecken’ een kast te maken. Daarmee was de Stadsbibliotheek van Deventer gesticht.

Door de fusie van deze twee bibliotheken is de nieuwe Stichting Openbare Bibliotheek Deventer/Athenaeumbibliotheek ontstaan. Een prachtkans, want nu maakt het brede publiek van de Openbare Bibliotheek kennis met de rijke eeuwenoude erfgoedcollectie van de Athenaeumbibliotheek. De collectie van de Athenaeumbibliotheek geeft op haar beurt de hedendaagse collectie van de Bibliotheek Deventer een historische waarde en betekenis, een gevoel van traditie.

De samenwerking krijgt definitief vorm door het nieuwe gebouw aan de Stromarkt. De nieuwe bibliotheek komt midden in het historisch centrum van de boekenstad Deventer te staan. Precies op de fundamenten van het oudste stenen huis van Nederland. Naar verwachting is het halverwege 2018 klaar.

 

Dit alles vormt aanleiding voor de tentoonstelling BoekenExpo ‘Impact’. Als je ‘Impact’ bezoekt, belééf je de Deventer Boekenstadgeschiedenis en haar hoofdrol daarin in de Nederlandse geschiedenis. Die geschiedenis heeft effect: vroeger al, vandaag nog steeds én morgen!

 

The Art of Bruin & Londema:

Bruin & Londema heeft de strategiebesprekingen voorgezeten, die hebben geleid tot een doortimmerd projectplan voor ‘Impact’. Door eerst zorgvuldig na te denken over doelstellingen, doelgroepen en resultaten krijgen de plannen definitief richting en vorm.

In 2018 start de fondsenwerving voor ‘Impact’. Basis daarvoor is een fondsenscan/monitor bestaand uit ruim 40 landelijke, regionale en lokale fondsen en diverse gemeentelijke en provinciale subsidieregelingen die – uitgaand van de thema’s van ‘Impact’ – naadloos aansluiten bij hun aandachtsgebieden.