Herinrichting entree & Wintertuin, ruimte voor bezoekers en beleving van planten

Hortus botanicus Leiden

Steeds meer bezoekers, jong en oud, vanuit de regio en inmiddels vanuit het hele land, genieten van de tuinen en kassen en van de vele publieksactiviteiten die de Hortus organiseert. Begin 2019 is het entreegebied aangepast

aan deze groeiende aantallen bezoekers en is er volop ruimte gecreëerd voor een betere benutting en beleving van de prachtige Wintertuin. Het gebied is nu uitnodigend, flexibel, efficiënt en goed toegankelijk ingedeeld. In de vernieuwde Wintertuin is een prachtige Belevingsbrug en komt de vaste collectie Oerplanten met al haar verhalen goed tot haar recht.

De nadruk bij het project lag aan de ene kant op het verbeteren van de toegankelijkheid en publieksvoorzieningen van de entree, het kassagebied, de museumwinkel, het Hortuscafé en de toiletten. De Wintertuin diende daarnaast veel meer een ontmoetingsplek te worden die flexibel is ingericht met alle ruimte voor ontmoetingen, leren, ontspannen en ontdekken. Een ruimte waarin de levende Kroonjuwelen uit de vaste collectie Oerplanten een prachtige plek krijgen en een plek waar de bezoeker in alle rust kan genieten. Uit marktonderzoek blijkt keer op keer dat dit precies de zaken zijn waarvoor de bezoeker naar de Hortus komt. Eind september 2019 is de nieuwe entree & Wintertuin officieel geopend. Zowel trouwe als nieuwe bezoekers kunnen de komende jaren genieten van deze Hortus nieuwe stijl.

 

The art of Bruin & Londema

De Hortus heeft Bruin & Londema in een vroeg stadium benaderd om hen te helpen bij hun ambitieuze plannen. Dit blijkt telkens weer een goede manier om fondsen te werven en partners te vinden die enthousiast en betrokken met het project mee willen doen. Na diverse besprekingen zijn de plannen omlijnd, het projectplan en een concrete begroting gemaakt en is het fondsenwervingstraject gestart. De vaste groep ondersteuners, samen met partners die specifiek gerelateerd zijn aan de herinrichting van de entree & de Wintertuin, hebben ervoor gezorgd dat het een ontmoetingsruimte voor bezoekers en een ware Hortusbeleving van planten is geworden.