Onze aanpak

Bruin&Londema brengt culturele en zorginstellingen en Goede Doelen organisaties succesvol samen met (vermogens)fondsen of andere (commerciële) organisaties. Deze instellingen hebben voor het optimaal bereiken van hun doelstellingen nu eenmaal aanvullende financiën of ondersteuning in de vorm van producten, diensten en/of expertise nodig.

Aan de andere kant zoeken (commerciële) organisaties mogelijkheden zich aan instellingen te verbinden.

Bijvoorbeeld:

 • 0mdat ze hun naam graag verbinden aan de naam en het imago van de instelling
 • omdat hun klanten overeenkomen met de klantenprofielen van de instelling
 • omdat ze door deze samenwerking hun sales-, marketing-, imago- en     communicatiedoelstellingen beter kunnen bereiken
 • en omdat ze via ondersteuning van een semioverheidsinstelling laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Natuurlijk bestaan er veel meer redenen voor deze partnerships.

(Vermogens)fondsen geven bij voorkeur aan betrouwbare partners met projecten die hen in staat stellen hun donatiebeleid optimaal uit te voeren. Directeuren en projectadviseurs van fondsen werken daarom graag samen met instellingen die hun investeringen verantwoord besteden en die een professionele samenwerking aangaan.

Ons doel is deze partijen bij elkaar te brengen en zaken voor elkaar te krijgen. Dat proces voor alle partijen optimaliseren, is The Art of Giving.

Fondsenwerving

Bruin&Londema

 • focust zich op en verdiept zich in alle betrokken partijen. Dat betekent dat we eerst informatie over partijen vergaren en dus vooral: luisteren! De kleinschaligheid van ons bureau stelt ons in staat alle tijd en aandacht voor deze focus en verdieping te maken.
 • brengt partijen bij elkaar en krijgt daarmee zaken voor elkaar. Het gaat erom dat de samenwerking resultaat oplevert voor alle betrokkenen. Op die win-win vraag formuleren we vooraf gezamenlijk een antwoord.
 • zoekt naar de perfecte match tussen een project enerzijds en het beleid en de criteria van (vermogens)fondsen anderzijds.
 • kent de contactpersonen bij de fondsen (of weet de juiste snel te vinden), hun criteria, wegen en voorkeuren van werken.
 • gaat letterlijk het project ‘vermarkten’  bij de fondsen die matchen. Dat betekent dat zaken als doelgroepen, korte- en langetermijndoelstellingen, projectresultaten, bereik en marketingcommunicatie glashelder worden gemaakt.
 • glashelder maken betekent ook glashelder verwoorden. Duidelijk, beknopt en actief formuleren zodat we snel bij de kern van het project zijn.
 • beschikt over de financiële kennis die nodig is bij fondsenwerving. Zo adviseren we onze opdrachtgevers bij het opstellen van een financieringsplan. We weten een jaarverslag en een verlies&winstrekening financieel te scannen en onze opdrachtgevers en de fondsen die zij gaan benaderen van daaruit zorgvuldig te adviseren. We hebben inzicht in de financiële criteria en afwegingen van projectadviseurs van fondsen. 
 • biedt juridisch verstand van zaken om documenten te beoordelen of perfectioneren en neemt indien gewenst het traject van aanvraag tot en met honorering uit handen. In dit traject, een periode die vaak 2-4 maanden in beslag neemt, vergroten wij door een zorgvuldige lobby en nazorg de honoreringskans. Vaak moeten documenten worden nagezonden, geupdated of toegelicht of is het van belang het projectplan, het jaarverslag, de begroting of het financieringsplan te laten toelichten door een inhoudsdeskundige. Vanuit ervaring weet Bruin&Londema dat fondsenadviseurs het op prijs stellen  tussentijds te worden geïnformeerd over afwijzingen of toekenningen van andere financiers.

Sponsorwerving
Bruin&Londema

 • zoekt naar de perfekte match tussen culturele en zorginstellingen en diverse Goede Doelen organisaties enerzijds en het beleid en de criteria van (commerciële) organisaties anderzijds
 • biedt sponsors mogelijkheden zich aan instellingen te verbinden en daarmee hun omzet-, marketing-, imago-,  communicatie- en profileringsdoelstellingen in een bepaalde gewenste richting te beïnvloeden
 • stelt in nauw overleg met de instelling/Goede Doelen organisatie en de sponsor expliciete creatieve tegenprestaties op en legt deze vast in een sponsorplan en sponsorcontract

Voor Fondsen
Bruin&Londema stelt (vermogens)fondsen in staat hun donatiebeleid optimaal uit te voeren en biedt (vermogens)fondsen door hun intermediaire functie de mogelijkheid om  betrouwbare passende  aanvragen te krijgen.