Altijd op de hoogte met de Bruin&Londema blog

Het benefietevent anno 2018

Het benefietevent anno 2018

Een beproefd middel om aandacht en geld voor het goede doel in te zamelen is het organiseren van een benefietevent. Goed georganiseerd, origineel, met gebruik van sociale media en gericht op een lange termijn doel kunnen deze events een waardevolle toevoeging zijn aan het fundraising palet.

Het benefietevent anno 2018 gaat waarschijnlijk nog veel meer gebruik maken van nieuwe communicatiemogelijkheden. Zo is er nu al de mogelijkheid om los van de website van de organisatie een speciale website van het event te creëren die gemakkelijk toegang biedt tot alle informatie over het event zoals informatie over de organisatie, de doelen van het event, het programma, bij een veiling bijvoorbeeld de veilingkavels, maar ook andere nuttige functies, zoals donatieformulieren en online veilingdiensten. Wat je ziet is dat social media belangrijke spelers zijn als het gaat om het promoten van het event. Maar social media kunnen ook tijdens het event een belangrijke rol spelen, denk hierbij aan lifestreaming en bepaalde speluitdagingen om van het evenement zowel on- als offline een succes te maken. Het integreren van deze mogelijkheden tijdens het evenement geeft direct meer fun en betrokkenheid bij de gasten en gemak voor de organisatie door de communicatiemogelijkheden en de opties voor direct mobiel geven.

Een benefietevent is van alle tijden en biedt vooral kansen om bestaande en nieuwe donors/vrienden en sponsors in persoon te ontmoeten, met hen van gedachten te wisselen, de betrokkenheid bij de organisatie te verstevigen en zo voor de lange termijn de geefbereidheid te vergroten.

Pamela Bruin

Durft uw Goede Doel/museale/culturele/welzijnsinstelling de nalatensvraag te stellen?

In Nederland doen we altijd een beetje besmuikt over het stellen van de vraag: zou u overwegen om ons goede doel/organisatie na uw dood een deel van de erfenis na te laten?
Die gêne zit meestal bij de vrager en niet bij de ontvanger van de vraag. Het nalaten aan een organisatie die je een warm hart toedraagt is juist iets waar veel mensen, die soms al jarenlang een band hebben met een organisatie, in hun eigen hoofd wel over nadenken, alleen delen zij die gedachten vaak niet. Zelf over je testament beginnen, dat doe je nu ook weer niet zo snel.

Hoe zou je er als goede doel/organisatie toch eens rustig aandacht aan kunnen besteden?

• Nodig de Vrienden van de Vriendenstichting/grote gevers/ kleine gevers/medewerkers/vrijwilligers eens informeel uit, bijvoorbeeld voor een interessante lezing.
• Zorg dat de aanwezige medewerkers van de organisatie allen met het onderwerp bekend zijn en dat in ieder geval één medewerker (verder even te noemen: de ‘nalatenschap’ contactpersoon)veel van het onderwerp af weet en gedetailleerde informatie kan geven.
• Stel dan de vraag (iets van: ‘Zou u overwegen om ons goede doel/organisatie na uw dood een deel van de erfenis na te laten?’) op een geschikt rustig moment. Vertel dat er een contactpersoon binnen de organisatie is die veel weet over diverse structurele en ad-hoc schenkingsvormen waaronder nalatenschappen.
• Als iemand vervolgens bevestigend antwoordt, vraag dan of de betreffende ‘nalatenschap’ contactpersoon eens op een ander ogenblik verder met hem/haar mag praten.
• Maak duidelijk dat het voor uw organisatie heel belangrijk is dat er gekeken wordt naar de wensen van de gever rondom de gift. Wat is dé beweegreden, dé motivatie om na het leven de organisatie te steunen.
• Geef aan welk verschil de gever met zijn gift maakt!! Doe dit door duidelijk aan te geven wat deze toekomstige erfenis voor de organisatie betekent en sluit daarbij aan op de wensen van de gever. Wil de gever bijvoorbeeld een bijdrage voor toekomstige generaties, voor wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, welzijn, natuur, (im)materieel cultureel erfgoed en zo ja, op welke voorkeursgebieden.
• Maak het vervolgens heel concreet door projecten te beschrijven die over 1-15 jaar gaan lopen dus niet alleen op korte termijn. Wat zijn de toekomstige resultaten van deze projecten: bij welke/hoeveel mensen&kinderen, wanneer, waar precies, hoe en waarom?

Het hoort bij deze tijd om rustig en open over nalaten te kunnen spreken. Uit onderzoek blijkt dat met name vrouwen op leeftijd boven de 70, zonder kinderen vaak de Goede Doelen/museale, welzijns&culturele ondersteuners zijn. Verder is aangetoond dat niet alleen de puissant rijke mensen nalaten, maar vooral ook de mensen met een vermogen tussen de € 30.000,- en € 300.000,-. Een veel grotere groep dus dan veelal wordt aangenomen! Het biedt dus kansen om de mogelijkheden tot nalaten duidelijk aan alle warme betrokkenen van uw organisatie uiteen te zetten.

Doortje Londema & Pamela Bruin
www.bruinlondema.nl

Zelf geld bij elkaar toveren kan ook!

Als we op informele feestjes en borrels vertellen over ons werk – het adviseren en ondersteunen van musea, zorginstellingen en Goede Doelen bij de financiering van hun projecten- krijgen we vaak te horen dat mensen daar zelf ook mee bezig zijn. Logisch! Het clubhuis van de tennis moet worden opgepimpt, het schoolplein van de kinderen is verouderd en op middelbare scholen wordt van leerlingen verwacht dat ze geld ophalen voor goede doelen. Hoe tover je dan zelf dat geld bij elkaar?

Waar wij op macroniveau gelden bij elkaar brengen voor grote projecten, blijft de aanpak op microniveau in de basis hetzelfde. Een paar Gouden Do’s:

– maak van je goeie doel een duidelijk vastomlijnd project. Een verhaal met een kop&een staart, een begin en een einde. Het gaat niet om de tennisvereniging in het algemeen, maar om de oppimping van de bar. We gaan niet het hele schoolplein omvergooien, maar we hebben 2 schommels en een klimrek nodig.
– maak van je goeie doel een bijzonder verhaal, een verhaal dat zo opvalt dat mensen ervoor gaan, zich ermee willen associëren of het zich aantrekken.
– communiceer over de resultaten en het succes van je goeie doel zowel in kwantiteit als kwaliteit: meer tennissers, meer leerlingen, meer geld voor vluchtelingen, maar ook een betere sportbeleving, lekker uitgespeelde dus beter geconcentreerde kinderen, blijere, creatievere kinderen, beter presterende kinderen, juiste opvangmogelijkheden op-maat?
– geef het einddoel aan: in benodigd budget, materiaal & menskracht èn in gebruik&zichtbaarheid
– geef de gever iets terug. Laat zien dat dát ook jouw doel is. Dat teruggeven, vaak tegenprestatie genoemd, hoeft lang niet meer altijd zichtbaarheid in media of op andere plekken te betekenen.
Dat teruggeven kan iets heel anders zijn. Vaak wordt in grote opvallende zaken gedacht terwijl de gever juist dolblij is met iets kleins, maar iets heel bijzonders, iets dat heel erg afwijkt van de gebaande paden!

Plaats je museum, Goede Doel of instelling op de shortlist van de Volunteer!

Musea, Goede Doelen, culturele, maatschappelijke en zorginstellingen zijn meer en meer afhankelijk van vrijwilligers. Financiën en daarmee het aantal FTE’s binnen de sector nemen af en dat betekent dat er een beroep moet worden gedaan op vrijwilligers. Overigens hechten veel fondsen waar instellingen subsidies bij aanvragen veel waarde aan de inzet van vrijwilligers. Het is dus hoofdzaak te zorgen dat de vrijwilliger uit de shortlist van instanties waar hij of zij aan de slag wil gaan, jóuw museum, Goede Doel of instelling kiest.  Vrijwilligersmanagement en  -marketing zijn bij veel instanties alleen nog niet zo ontwikkeld.  Hoe verkoop je jezelf dan?

Waar vroeger de vrijwilliger tevreden was met een klusje achter de schermen, trekt hij of zij nu z’n eigen plan. Hij of zij wil er ook iets voor terug! Volunteers, tegenwoordig vaak hoger opgeleiden,  zoeken bijvoorbeeld naar verrijking van hun leven. Door zelf te leren over de instelling en dit uit te dragen in rondleidingen of workshops die ze geven. Sommigen beschouwen het vrijwilligerswerk als een verkapte coaching of managementtraineeship voor zichzelf doordat ze taken hebben die hen uitdagen in zaken waar ze professioneel niet zo goed in zijn of waren. Weer anderen zijn op zoek naar inspiratie, uitdagingen met deadlines, een opschudmoment voor de hersenen, een dosis plezier &humor, een onderbreking van de dagelijkse bezigheden of gewoon extra levensgeluk.

Musea en instellingen moeten deze plannen in de hoofden van vrijwilligers zien te achterhalen en er hun voordeel mee doen. Want als zij die plannen weten, kunnen ze het hun vrijwilligers als toegevoegde waarden bieden, zichzelf verkopen en daarmee bouwen aan langdurig vrijwilligersmanagement. Zo hebben èn de vrijwilliger èn de organisatie duurzaam voordeel bij de samenwerking.

Benieuwd naar ons volgende verhaal over lobbyen? Lees het binnenkort op dit blog!

Groeten, Paméla en Doortje

 

Co-creatie bij fondsenwerving; de meerwaarde van samenwerken

Co-creatie bij fondsenwerving; de meerwaarde van samenwerken

Co-creatie levert kansen op voor fondsenwerving.

De maatschappij verandert. Bij culturele en zorginstellingen lopen subsidies en budgetten terug of verdwijnen soms helemaal. Het is een uitdagende tijd en er wordt veel van de flexibiliteit en vooral van de creativiteit van u als medewerker gevraagd. Wij zien een verschuiving naar een andere manier van denken en werken ontstaan. We merken dat de culturele en zorginstellingen waar wij binnenkomen nieuwe werkwijzen gaan onderzoeken waardoor ze toch die extra’s kunnen bieden aan hun bezoekers en cliënten. Manieren waardoor ze via externe fondsenwerving toch die mooie programma’s kunnen maken, waar de bezoekers (in grote getale) voor naar het museum komen.

Een nieuwe manier van anders werken: co-creatie

Wij zitten regelmatig om de tafel met beleidsmakers en uitvoerders  van musea en zorginstellingen. Tijdens deze sessies komt de kracht van het samenwerken – wij noemen het co-creatie – duidelijk naar voren. Co-partners kunnen over en weer optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde en netwerk. Door samen te werken creëer je immers meer kansen, creativiteit en continuïteit! Deuren die anders gesloten blijven, gaan bij een co-creatie open omdat een te financieren project meer levensvatbaarheid heeft. Het uiteindelijke resultaat van de co-creatie is een tailormade programma, volledig afgestemd op de capaciteit en wensen van beide instellingen. Zowel voor het museum als voor de zorginstelling. De fondsaanvraag zal hierdoor over het algemeen eerder gehonoreerd worden.  Het is tenslotte een duidelijk en logisch verhaal. Het vermogensfonds kan inkoppen….

Vanaf het begin samen werken, samen een programma opzetten, kennis en kunde van alle partijen bundelen. Dát levert meerwaarde op. Niet alleen voor je eigen organisatie maar ook voor de partners. Dat is maatwerk en voor alle partijen  win-win.

Heb je vragen over co-creatie bij fondsenwerving, neem dan gerust contact op.

Pamela Bruin

Bruin & Londema

‘The Art of Ouderenzorg’

timthumbDe kersen op de (ouwe) taart!

Natuurlijk moet er worden bezuinigd; ook bij zorginstellingen voor ouderen. Vanaf 2015 gaat de AWBZ-zorg via gemeente of zorgverzekering lopen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. Hierdoor worden steeds meer eigen bijdragen van cliënten verwacht die het veelal niet kunnen betalen. Extra financiering is met name nodig voor buiten de AWBZ vallende zaken in de welzijns- en welbevindingssfeer zoals bijvoorbeeld een bewegingsruimte of stiltecentrum, de inrichting van het restaurant, investeringen in deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, maar ook kleinere uitgaven voor bijvoorbeeld de aanstaande Paasgroet of een groen lentebakje, het verjaardagskadootje, de duofiets, het dagje uit, de naaimachine of de 2e hands rolstoelbus. Dingen die het leven aangenamer en gemakkelijker, minder eenzaam en vooral gezellig maken: de kersen op de (ouwe) taart!

Maar waar andere partijen al langer bezig zijn met de overgang van subsidie-ontvangende partij naar commerciële fondsenaanvrager, zijn er binnen zorginstellingen voor ouderen andere zaken dan fondsenwerving voor ouderen die prioriteit hebben: voldoende handen aan het bed hebben en zorgen dat de basis aan (medische) zorg voor ouderen op kwaliteit is èn blijft.
Het is niet terecht dat zorginstellingen voor ouderen getroffen worden door bezuinigingen die de kwaliteit van de zorg kunnen aantasten. De zogeheten ‘Kersen op de (ouwe) taart’ zijn voor eigen financiering terwijl we eigenlijk allemaal weten dat eenzaamheidsverlaging, ontspanning, een helende omgeving, de uitdaging tot creativiteit etc een gunstig effect hebben op het ouderdomsproces en daarmee welzijn van ouderen. Er zijn diverse onderzoeken verricht die dit aantonen. En zeg nou zelf: geloof je niet dat dat zo is?!
Op de lange termijn zorgt deze overheidsvisie waarschijnlijk juist voor méér ziektekosten door een versnelling van het ouderdomsproces en daarmee een grotere gang naar de hoogste medische indicatie. Meer ziektekosten dus voor de overheid die juist zo graag wil bezuinigen!!
Deze kwetsbare ouderengroep die het fundament van onze samenleving heeft gelegd, verdient beter! Gelukkig zijn er steeds meer (vermogens) fondsen die dit ook zien en de ouderen de kersen op de ‘ouwe’ taart gunnen!

Benieuwd naar ons volgende bericht over het motiveren van vrijwilligers in de culturele en de zorgsector? Lees het binnenkort op dit blog!

Groeten, Paméla en Doortje